Weronika

Producent: Miroslav Malich
Scenarzyści: Natalia Pavlovskaya , Tatiana Paley (akademicka)
Operator: Victor Pishchalnikov
Kompozytorzy: Denis Novikov , Ilya Efimov , Sergei Grigoriev , Alexey Levin
Producenci: Irina Smirnova , Dmitry Zaitsev (II) (sp.)
Reżyser obsady: Lydia Anosova

Weronika – Zwiastun